Home > News > News > "โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา จังหวัดชลบุรี" วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีศุลกากรและการตรวจสอบสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง
"โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา จังหวัดชลบุรี" วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีศุลกากรและการตรวจสอบสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง

admin phdadmin
2022-07-20 11:29:44