Home > News > teaching > นักศึกษาระดับปริญญเอก สอบ วิชา DAD8103 สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดย รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
นักศึกษาระดับปริญญเอก สอบ วิชา DAD8103 สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดย รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

admin phdadmin
2022-06-05 16:06:51

นักศึกษาระดับปริญญเอก สอบ วิชา DAD8103 

สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา 

วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 

โดย รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru