Home > News > Achievements/Awards > ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณเงิน เตชะวรบท”
ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณเงิน เตชะวรบท”

admin phdadmin
2022-02-20 14:59:10

ขอแสดงความยินดี  กับ “นักศึกษา” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณเงิน เตชะวรบท”  ที่ได้รับรางวัล “รับรางวัลคัดเลือกเป็นผู้บริหารแห่งปี 2565  “CEO THAILAND AWARD 2022” สาขาผู้บริหารธุรกิจด้านผู้ส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ 

Cr. สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯ 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru