หน้าหลัก > ประกาศ

แจ้งประกาศวันหยุด วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565
แจ้งประกาศวันหยุด วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565[รายละเอียด]เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.a ...
2023-01-28 14:37:15
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565[รายละเอียด]เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin ...
2023-01-28 14:37:32
ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13-14 ตุลาคม 2565
ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13-14 ตุลาคม 2565[รายละเอียด]เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac ...
2023-01-20 12:23:21
ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ
ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2565เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ[รายละเอียด]เว็บไซต์หลักสูตรฯ http:// ...
2023-01-18 10:13:34
เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการบริหารการพัฒนา ปี 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการบริหารการพัฒนา ปี 2565  ปริญญาโท จบภายใน 1 ปี ครึ่ง ปริญญ ...
2023-01-18 10:08:09
ประกาศปัจจุบัน