หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ
ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ

admin phdadmin
2023-01-18 10:13:34

ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2565

เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru