หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13-14 ตุลาคม 2565
ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13-14 ตุลาคม 2565

admin phdadmin
2023-01-20 12:23:21

ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13-14 ตุลาคม 2565

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru