หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > 新正如意 新年发财 ซิง-เจีย-หยู่-อี่-ซิง-นี้-ฮวก-ไช้ ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในวันปีใหม่จีน
新正如意 新年发财 ซิง-เจีย-หยู่-อี่-ซิง-นี้-ฮวก-ไช้ ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในวันปีใหม่จีน

admin phdadmin
2023-01-28 14:36:27

新正如意 新年发财

ซิง-เจีย-หยู่-อี่-ซิง-นี้-ฮวก-ไช้

ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในวันปีใหม่จีน


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru