หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565

admin phdadmin
2023-01-28 14:37:32

ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru