หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แจ้งประกาศวันหยุด วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565
แจ้งประกาศวันหยุด วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565

admin phdadmin
2023-01-28 14:37:15

แจ้งประกาศวันหยุด วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru