หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD8103 Advanced Statistics for Research อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DA ...
2023-02-01 10:32:06
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  09.00 ...
2022-03-06 16:19:11
การอบรมการใช้งานในระบบ (iThesis) มาใช้ในการบริหารจัดการในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการอบรมการใช้งานในระบบ (iThesis) มาใช้ในการบริหารจัด ...
2021-07-29 17:11:51
การนำเสนอระดับนานาชาติ Conference ISSBRC 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2564
การนำเสนอระดับนานาชาติ Conference ISSBRC 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2564กำหนดส่งบทความ เปิดรับบทความ ถึงว ...
2021-07-26 17:36:09
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   วิชาDA ...
2021-07-26 17:15:12
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วิชา DAD6936 ภาว ...
2021-07-26 16:59:55
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วิชา สถิติชั้นสู ...
2021-07-26 16:47:31
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับช ...
2021-07-24 21:17:55
ข่าวปัจจุบัน