หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง "ปฏิรูปสิทธิ เสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภค.. ๕ ปี ที่ท้าทาย
            รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ (ประธานหลักสูตรฯ) พร้อมคณาจาร ...
2024-03-26 10:57:44
????ประกาศ!! ปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ!! ปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 18-23  พฤศจิกายน 2566 เนื่องในกิ ...
2023-11-15 15:10:50
ขอแสดงความยินดีกับ "นายพุทธิสัตย์ นามเดช” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "นายพุทธิสัตย์ นามเดช” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-11-20 11:38:01
ขอแสดงความยินดีกับ "พระทวี เพชรสังข์แก้ว” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "พระทวี เพชรสังข์แก้ว” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-09-30 11:26:21
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณรัฐรุจน์ มนัสวัชรพงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณรัฐรุจน์ มนัสวัชรพงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...
2023-09-25 15:21:27
ข่าวปัจจุบัน