หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง อธิการบดี
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง "รศ.ดร.ชุติกาญจน์" ผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง "อธิการบดี&quo ...
2020-02-27 15:07:22
โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวัน ...
2020-03-01 13:33:35
สอบวิทยานิพนธ์ (ป.เอก) ปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณณัฎฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2020-02-24 13:33:04
ร่วมอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลาก ...
2020-03-01 13:33:22
การบรรยาย
หลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART CEOได้รับความกรุณาอย่างยิ่ง จากท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อด ...
2020-01-30 17:15:34
อบรมหลักสูตรพัฒนารสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART CEO รุ่นที่ 4
อบรมหลักสูตรพัฒนารสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART CEO รุ่นที่ 4 ...
2019-12-25 13:22:42
TOP CEO/SMART CEO
สนใจสอบถามดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.smartceo.ssru.ac.th/ ...
2019-12-25 12:59:43
อาทิตย์แรกของวันเปิดเทอม 1/2562
อาทิตย์แรกของวันเปิดเทอม 1/2562ปริญญาเอก ...
2019-08-18 17:13:18
อาทิตย์แรกของวันเปิดเทอม 1/2562
อาทิตย์แรกของวันเปิดเทอม 1/2562 ...
2019-08-18 16:54:01
แม่ดีเด่น 2562
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2019-08-16 15:36:35
ข่าวปัจจุบัน