หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สัมมนาเชิงวิชาการ "ปลดใบเหลือง เบบประเทศไทยได้อะไร"
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ปลดใบเหลือง IUU  ประเทศไทยได้อะไร"วันอาทิตย์ที่ ...
2019-09-12 16:43:26
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ...
2019-12-25 12:59:43
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ???? ก ...
2019-12-25 12:59:43
บรรยายพิเศษ
Topic "the research process, key organizational suggestions, and the composition of a thesis of ...
2019-08-10 16:32:48
การเรียนการสอน
{ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน}โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย (ผู้สอน) ...
2019-07-22 14:32:00
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนบรรยาย โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา (ผู้สอน) ...
2019-07-21 11:21:13
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ
(ข่าวประชาสัมพันธ์)ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ"&n ...
2019-07-15 12:00:41
บันทึกเทปถวายพระพร
ดร.สุดาวรรณ สมใจ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา) นำคณะนักศึกษา ...
2019-06-29 10:48:16
ข่าวปัจจุบัน