หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567           &n ...
2024-01-28 11:49:32
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566       อ.โชติช่วง ทั ...
2023-10-24 14:31:27
หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่1
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลียข้อพิพาทพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ ...
2024-01-28 11:44:43
การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจาร ...
2023-09-15 11:04:27
การประชุมสภาวิชาการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาวิชาการ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Mee ...
2021-08-11 13:29:46
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบก ...
2021-08-09 17:48:08
อบรมอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิธีวิจัย
อบรมอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิธีวิจัย  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564  เวลา 9.00-16.00 น.จัดโดย บัณฑิ ...
2021-08-09 17:55:57
ประชุมหัวข้อเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมหัวข้อเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบประชุมออนไ ...
2021-08-05 17:06:58
ประชุมเตรียมความพร้อม Conference 14
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม Conference 14  บัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 3 ส ...
2021-08-03 16:50:41
ข่าวย้อนหลัง