หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ
ภาพกิจกรรมต่างๆ

พิธีลงนามงานวิจัยนวัตกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิลามายัน innovation HUB โดย บริษัท เอสซีแกรนด์ จำกัด
ประมวลภาพกิจกรรม “พิธีลงนามงานวิจัยนวัตกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิล ...
2022-02-20 15:00:33
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
วันที่ 5 มกราคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบ ...
2022-02-20 14:57:47
ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอผลงาน “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพร
ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอผลงาน “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืช ...
2022-02-20 14:56:11
ทอดผ้าป่า ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลัก ...
2022-02-20 14:54:14
อบรมจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
นที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคล ...
2022-02-20 14:52:52
ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ”
ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ld ...
2022-02-20 14:50:38
ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพร จ.สงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกั ...
2022-02-20 14:49:13
ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรฯ จ.กาญจนบุรี
ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกั ...
2022-02-20 14:47:52
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพร จ.ปทุมธานี
ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกั ...
2022-02-20 14:46:09
ศึกษาดูงานบริษัทบูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจา ...
2022-02-20 14:42:29
ข่าวย้อนหลัง