หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การนำเสนอระดับนานาชาติ Conference ISSBRC 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2564
การนำเสนอระดับนานาชาติ Conference ISSBRC 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2564กำหนดส่งบทความ เปิดรับบทความ ถึงว ...
2021-07-26 17:36:09
กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
วาสนา เพ็ชระ  ภาพ/ข่าวรายละเอียด http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/news/view/news15เว็บไซต์หลักสู ...
2021-03-15 17:38:05
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 5 มีนาคม 2564
กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. เว็บไซต์หลักสูต ...
2021-03-04 11:09:44
(!)เปิดรับสมัครแล้ว(!) Smart CEO ยุค Digital ผู้นำต้องพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล พลิกโลก!!
Smart CEO 5(!)เปิดรับสมัครแล้ว(!)Smart CEO ยุค Digitalผู้นำต้องพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล พลิกโลก!!พร้อม ...
2020-09-16 16:48:38
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันพุธที่ ที่  22 กรกฎาคม  2563  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งใ ...
2020-07-22 17:37:41
ประชุมอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563ณ ...
2020-07-20 16:13:09
กำหนดจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00-09.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-07-18 16:15:45
รายการ "รักเมืองไทย" ตอน เรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายการ รักเมืองไทยตอน : เรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนO/A : 16/07/63พิธีกร ดร. ฐาณิญา พงษ์ศิริแขกรั ...
2020-07-25 10:55:27
ข่าวปัจจุบัน