หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ)
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ) (O)(N) ...
2021-07-22 15:05:35
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [พันเอก(พิเศษ)ร่มไทร วงษ์เจริญ]
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)https://meet.google.com/wwn-qqvb-ut ...
2021-07-11 19:00:08
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [พันตำรวจเอก สุรินทร์ ชาวศรีทอง]
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)https://meet.google.com/wwn-qqvb-ut ...
2021-07-11 18:56:45
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณปวีณา บุญผดุง]
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)https://meet.google.com/wwn-qqvb-ut ...
2021-07-11 18:51:51
ประชาสัมพันธ์ดำเนินการตอบแบบจำนวน 2 แบบสำรวจ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4 ขอ ...
2021-06-29 17:31:52
การประชุมวิพากษ์หลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/homeเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลั ...
2021-06-29 17:25:20
รางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2021-06-29 16:02:32
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 14 มิย.2564
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564คลิกลิงค์ร่วมฟังออนไลน์ที่นี่   https: ...
2021-06-13 11:37:25
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 14 มิย. 2564
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564คลิกลิงค์ร่วมฟังออนไลน์ที่นี่   h ...
2021-06-13 11:35:14
ข่าวย้อนหลัง