หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน
การเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD8103 Advanced Statistics for Research อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DA ...
2023-02-01 10:32:06
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  09.00 ...
2022-03-06 16:19:11
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   วิชาDA ...
2021-07-26 17:15:12
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วิชา DAD6936 ภาว ...
2021-07-26 16:59:55
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วิชา สถิติชั้นสู ...
2021-07-26 16:47:31
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   วิชา D ...
2021-07-24 20:09:46
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วิชา ภาษาอัง ...
2021-07-24 20:05:58
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วิชา สถิติสำหรับ ...
2021-07-11 21:58:15
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ผศ.ดร.สุดาวรรณ  สมใจ  ประธานหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรั ...
2021-07-11 20:37:38
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตยที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วิชา สถิติชั้นสู ...
2021-07-11 20:21:26
ข่าวปัจจุบัน