หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน
การเรียนการสอน

นักศึกษาระดับปริญญเอก สอบ วิชา DAD8103 สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดย รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
นักศึกษาระดับปริญญเอก สอบ วิชา DAD8103 สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา วันอา ...
2022-06-05 16:06:51
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565วิชา DAD6937 หัวข้อเฉพาะทาง ...
2022-03-17 11:11:31
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565????เวลา 13:00-16.00 น.????ว ...
2022-03-13 16:05:30
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565เวลา 09.00-12.00น.วิชา DAD51 ...
2022-03-13 13:36:35
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม  2565 เวลา  1300-16:00 ...
2022-03-12 12:49:38
ข่าวย้อนหลัง