หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล
ผลงาน/รางวัล

รางวัลเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2564
[รางวัลแห่งเกียรติยศ] ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ธนวัชระ  วิเศษศรี ผู้อำนวยการกองโครงการและ ...
2021-09-20 20:56:48
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สโรชินี  ศิริวัฒนา นักศึกษา/ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2021-08-26 16:33:15
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โมรยา วิเศษศรี #รางวัลเทพสตรีครั้งที่5 (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปีพุทธศักราช 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โมรยา วิเศษศรี นักศึกษา/ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2021-08-17 17:39:44
รางวัลสตรีต้นแบบตัวอย่าง "เทพสตรี" ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ ...
2021-08-17 16:59:50
ข่าวย้อนหลัง