หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุมนรัตน์ อัศววิมล” ผลการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ Excellent
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุมนรัตน์ อัศววิมล” ผลการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ Excellentนักศ ...
2024-04-10 12:26:27
แจ้งขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรภ.สวนสุนันทา
ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบยื่นขอจริยธรรมการวิจ ...
2024-03-10 10:41:53
เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2566
เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2566   สิทธิ์พิเศษที่ ...
2024-03-03 12:55:52
ข่าวย้อนหลัง