หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจาร ...
2023-09-15 11:04:27
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงบ่าย)
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น.วิชา &nb ...
2023-09-14 18:20:31
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงเช้า)
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น.วิชา &nb ...
2023-09-14 18:20:21
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD5302 leadership of development administration อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.สุนทร ผจญ
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น.  ...
2023-09-14 18:19:54
การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
       บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกั ...
2023-09-03 12:45:04
เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565
หากท่านกำลังมองหาที่เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตอนนี้ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2023-09-03 12:45:04
เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565
ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญา ...
2023-09-03 12:45:04
ข่าวย้อนหลัง