หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566       อ.โชติช่วง ทั ...
2023-10-24 14:31:27
หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่1
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลียข้อพิพาทพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ ...
2024-01-28 11:44:43
การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
การประชุมอาจารยประจำสาขา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจาร ...
2023-09-15 11:04:27
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงบ่าย)
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น.วิชา &nb ...
2023-09-14 18:20:31
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงเช้า)
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น.วิชา &nb ...
2023-09-14 18:20:21
ข่าวย้อนหลัง