หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงบ่าย)
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงบ่าย)

admin phdadmin
2023-09-14 18:20:31

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก
วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น.
วิชา   DAD8202 ภาวะผู้นำทางด้านการบริหารการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรมน จันทร์เจริญ

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru