หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

admin phdadmin
2023-10-17 09:41:44

       บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ เดอะไทด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/th/news/view/04-07-2566s1

#gradssru #ssru #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา