หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น. วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น. วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

admin phdadmin
2023-01-18 12:10:54

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.

วิชา   DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์