หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565
- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงเป็นต้นไป
ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

หรือสมัครผ่านช่องทางPage facebook ของหลักสูตร
☎️ 02-1602040

[รายละเอียด]
เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th
เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th
#phdssru #การบริหารการพัฒนา
#gradssru
#ssru