หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางไข่มุข หัตถการุณย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบการเพิ่มประสิทิผลการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่พักอาศัยแบบอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในอำ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางไข่มุข หัตถการุณย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบการเพิ่มประสิทิผลการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่พักอาศัยแบบอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในอำ

admin phdadmin
2023-01-20 12:17:24

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางไข่มุข หัตถการุณย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง รูปแบบการเพิ่มประสิทิผลการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่พักอาศัยแบบอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru