หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายอาทิตย์ เล่าสกุลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการตัดสินใจใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจรับเ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายอาทิตย์ เล่าสกุลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการตัดสินใจใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจรับเ

admin phdadmin
2023-03-25 12:13:08

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายอาทิตย์  เล่าสกุลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบการตัดสินใจใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร"

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

facebook : https://bit.ly/3mQjcEr

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru