หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวเทพรัชชา ณฐวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจจำหน่วยเครื่องสำอางที่มีส่วนผส
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวเทพรัชชา ณฐวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจจำหน่วยเครื่องสำอางที่มีส่วนผส

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวเทพรัชชา ณฐวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจจำหน่วยเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในเขตกรุงเทพใหานครและปริมณฑล"

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3


[รายละเอียด]

facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=2505179999653068&set=a.285154334988990

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru