หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD5302 leadership of development administration อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.สุนทร ผจญ
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD5302 leadership of development administration อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.สุนทร ผจญ

admin phdadmin
2023-03-25 12:13:08

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

DAD5302 leadership of development administration

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.สุนทร ผจญ

[รายละเอียด]

facebook : https://bit.ly/3JPlSvi

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru