หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:00 น. DAD 6937 หัวข้อเฉพาะทางด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรนนท์ (ลำภาย)
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:00 น. DAD 6937 หัวข้อเฉพาะทางด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรนนท์ (ลำภาย)

admin phdadmin
2023-03-25 12:13:08

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:00 น.

DAD 6937 หัวข้อเฉพาะทางด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรนนท์ (ลำภาย)

[รายละเอียด]

facebook : https://bit.ly/3ZYVvsh

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru