หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD8103 Advanced Statistics for Research อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี [รายละเอียด] เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/ เว็บไซต์บัณฑิต
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD8103 Advanced Statistics for Research อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี [รายละเอียด] เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/ เว็บไซต์บัณฑิต

admin phdadmin
2023-03-25 12:13:08

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

DAD8103 Advanced Statistics for Research

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

[รายละเอียด]

facebook : https://bit.ly/3n3Vm8w

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru