หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD 5300 Philosophy and Theories of Development Administration อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรมน จันทร์เจริญ
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD 5300 Philosophy and Theories of Development Administration อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรมน จันทร์เจริญ

admin phdadmin
2023-01-28 14:21:37

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

DAD 5300 Philosophy and Theories of Development Administration  

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรมน  จันทร์เจริญ

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru