หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD 5301 นโยบายความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน : ดร.สำเนียง มณีฉาย
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD 5301 นโยบายความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน : ดร.สำเนียง มณีฉาย

admin phdadmin
2023-02-08 10:41:31

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

DAD 5301 นโยบายความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อาจารย์ผู้สอน : ดร.สำเนียง  มณีฉาย

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru