หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นายวัธชัย บุญเสนอ” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทุนทางสังคม:สมุนไพรแช่เท้าสำเร็จ เพื่อลดระดับอาการชาในผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบ้านหนงโอน อ
ขอแสดงความยินดีกับ "นายวัธชัย บุญเสนอ” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทุนทางสังคม:สมุนไพรแช่เท้าสำเร็จ เพื่อลดระดับอาการชาในผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบ้านหนงโอน อ

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

ขอแสดงความยินดีกับ "นายวัธชัย บุญเสนอ” 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทุนทางสังคม:สมุนไพรแช่เท้าสำเร็จ เพื่อลดระดับอาการชาในผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบ้านหนงโอน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี" 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

facebook : https://1th.me/ECLRT

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru