หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล > ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา

admin phdadmin
2021-08-26 16:33:15

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สโรชินี  ศิริวัฒนา นักศึกษา/ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้รับรางวัลสิงห์เข็มทอง  ได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง "นักบริหารดีเด่น" ประจำปี 2564 สาขา ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น ในโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน" ครั้งที่ 17 วันที่ 17 สิงหาคม 2564

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru