หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร

admin phdadmin
2019-06-29 10:48:16


ดร.สุดาวรรณ สมใจ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา) 

นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันศุกร์นี้ 28 มิถุนายน 2562 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ดินแดง
++++++++++++++++++