หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. COM5110 คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. COM5110 คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล

admin phdadmin
2023-02-01 10:38:56

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น.

COM5110 คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ศมานันทน์  รัตนศิริวิไล

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru