หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD5302 leadership of development administration อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.พรชัย ดีไพศาลสกุล
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. DAD5302 leadership of development administration อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.พรชัย ดีไพศาลสกุล

admin phdadmin
2023-02-01 10:36:15

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

 DAD5302 leadership of development administration

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.พรชัย ดีไพศาลสกุล

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru