หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

หากท่านกำลังมองหาที่เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ตอนนี้ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565

- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

   เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงเป็นต้นไป

   ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

หรือสมัครผ่านช่องทางPage facebook ของหลักสูตร

 ☎️ 02-1602040

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru