หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล > ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณบุรินทร์ เหมทัต”
ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณบุรินทร์ เหมทัต”

admin phdadmin
2022-02-20 10:36:36

ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณบุรินทร์ เหมทัต”  ที่ได้รับประทานรางวัล ในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี 2564 สาขารายการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น

Cr. ททบ.5

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru