หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล > ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน”
ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน”

admin phdadmin
2022-02-20 14:51:40

ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน”  ที่ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร”

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru