หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

admin phdadmin
2019-12-25 12:59:43

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
???? กรกฎาคม 2562 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
???? 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2562 - เปิดรับบทความวิจัย/บทความปริทัศน์
???? 1 - 4 ตุลาคม 2562 - ชำระค่าลงทะเบียน โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 15.00 น.
???? 31 ตุลาคม 2562 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
???? 15 พฤศจิกายน 2562 - นำเสนอผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/2607256202
http://conference.grad.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

#ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3