หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021

admin phdadmin
2021-07-24 21:01:46

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ  บุคลากร ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and  Mathematics) Internationnal Conference วันที่ 24-25 พ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://stem.psu.ac.th

https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/19076413