หน้าหลัก > ข่าว > conference /วารสารต่างๆ > 12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 february 2021
12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 february 2021

admin phdadmin
2021-07-22 11:35:59

12th International Social Sciences and Business Research Conference 22-24 february 2021, Henan University of Economics and Law, Henan, China

ดาวน์โหลด ที่นี่

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/news/view/news20072021

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru