หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

admin phdadmin
2022-03-12 12:09:56

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 เวลา  13.00-16.00 น. 

วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน : รศ.(พิเศษ) ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง

โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet ร่วมกับชั้นเรียน

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th