หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

admin phdadmin
2020-07-20 16:13:09

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5