หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

admin phdadmin
2022-03-11 12:32:59

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  13:00-16:00 น. 

วิชา DAD6937 หัวข้อเฉพาะทางด้านการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ

โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting