หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ปี 2564
บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ปี 2564

admin phdadmin
2021-03-05 14:53:16

รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัชณี สิทธิดำรงค์

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ปี 2564 #สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ  

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากศ กรุงเทพฯ

วาสนา เพ็ชระ  ภาพ/ข่าว

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru