หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

admin phdadmin
2021-08-09 17:48:08

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru