หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2021-08-17 15:33:35

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชาDAD5105 สถิติสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน>>> อาจารย์ ดร.กฤษณา ฟองธนกิจ

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru